מודל JCT - מרחב דיגיטלי לניהול קורסים. 400+ קורסים פעילים במקום אחד