ברוכים הבאים לאתר הלמידה המתוקשבת של מרכז האקדמי לב

אתר IT SUPPORT  לב-נטאתר בית המדרש אתר הספרייה


לידיעתכם  	גישה לקורסים במודל אינה ראיה לכך שהקורס מאושר.  	ציונים במודל הינם ציוני מטלות ושקלולן בלבד. את המצב האקדמי והציונים הרשמיים של התלמיד בקורס יש לבדוק בלב-נט בלבד.

חדשות האתר

(No announcements have been posted yet.)