ברוכים הבאים למערכת הלמידה המתוקשבת החדשה של המרכז האקדמי לב לשנה"ל

תשע"א - תשע"ה


תמונת שער
  • גישה לקורסים במודל אינה ראיה לכך שהקורס מאושר!

    כמו כן ציונים במודל הינם ציוני מטלות ושקלולן בלבד

    את המצב האקדמי והציונים הרשמיים של התלמיד בקורס יש לבדוק בלב-נט בלבד!